Bojové nože

Charakteristika bojového nože

Bojový nůž s pouzdrem

Bojový nůž provází vojáka už od nepaměti. Postupem času se měnila délka a tvar čepele bojového nože. Dříve byl určený pouze pro vojenské použití k boji zblízka nebo jako nástroj v poli. Asi největší rozšíření a nasazení nabývá bojový nůž za první světové války, kde nahrazuje zastaralý a dlouhý bajonet. Takto vzniká zákopový nůž. Po první světové válce a novým způsobem vedením války jeho význam téměř zaniká. V dnešní době si vojáci většinou kupují svůj bojový nůž podle vlastního uvážení. Dnes už neslouží jako bojový prostředek, ale spíše jako nástroj vojáka.

Obecně by měl bojový nůž disponovat těmito užitnými vlastnostmi. Měl by být vyroben z kvalitních a odolných materiálů, dostatečně mohutný, pevný, ostrý, multifunkční a měl by mít silný devastující účinek na objekt proti kterému je použit. Bojový nůž by měl být bezúdržbový, odolný při mechanickém namáhání tj. na lom, tah i ohyb. Neměl by se poškodit při pádu, hodu ani při kontaktu s pevným materiálem. Zvláštní skupinu tvoří bojové nože úrčené pro speciální bojové jednotky a jednotlivce plnící zvláštní úkoly.

Moderní bojové nože nebo historické repliky bojových nožů jsou dnes vyráběny v mnoha tvarech a velikostech. Jsou určený spíše pro komerční účely pro širší veřejnost a sběratele.

POZNÁMKA:Zde je potřeba zdůraznit zásadní rozdíl, mezi bojovým nožem vyráběným seriově především pro komerční účely a bojovým nožem vyráběným na zakázku. Rozdíl je dán především orginalitou tvaru, volbou materiálu, kvalitou zpracování a to vše podtrhuje jeho jedinečnost a nezaměnitelnost i nemalý rozdíl v délce životnosti.

Bojový nůž s extra dlouhou čepelí